Študentska politika

Kaj za nov štiriletni mandat napoveduje edini kandidat za rektorja?

Rektor Univerze v Mariboru Zdravko Kačič napoveduje v novem mandatu nadaljnja prizadevanja za razvoj univerze. "Osnovni imenovalec bo stremljenje k odličnosti na področju izobraževanja, raziskovanja in strokovne dejavnosti, hkrati je nujno, da vztrajamo na poti še večje mednarodne vpetosti naše univerze," je povedal na današnji javni predstavitvi.

Prvi mandat na čelu Univerze v Mariboru rektor Zdravko Kačič zaključuje 19. junija. Na volitvah 24. maja je edini kandidat za to mesto v novem štiriletnem mandatu.

Med dosedanjimi dosežki je izpostavil sprejetje strategije univerze za obdobje 2021-2030, uspešno izvedbo postopkov v okviru ponovne institucionalne akreditacije, nadgradnjo raziskovalne infrastrukture, predvsem pa takojšnje odzivanje na epidemijo covida-19 in uspešen prehod na izobraževanje na daljavo.

“Veseli me tudi, da smo kot univerza v teh štirih letih začeli razmišljati razvojno. Da nas ni strah izzivov, da nas ni strah priznati si potencial, da smo lahko uspešni v evropskem in svetovnem merilu,” je povedal v predstavitvi zaposlenim na univerzi, študentom in širši javnosti.

Kaj napoveduje za nov mandat?

Za nov mandat Kačič napoveduje nadaljnja prizadevanja za trajnostni razvoj univerze, spodbujanje kulture dialoga in interdisciplinarnega sodelovanja, ničelno toleranco do mobinga in diskriminacije ter celostno ureditev sistema plač v javnem sektorju z upoštevanjem specifik posameznih skupin.

Univerza se mora po njegovih besedah usmerjati v naslavljanje kompleksnih problemov sodobne družbe, povezovanje raziskovalnih zmogljivosti in neposrednejše naslavljanje potreb gospodarstva in družbenega okolja.

Po napovedih si bo prizadeval za izvajanje vseživljenjskega učenja preko koncepta mikrodokazil, razvoj e-izobraževanja in učenja na daljavo, mednarodno mobilnost in razvoj študijskih programov v angleškem jeziku.

Med drugim napoveduje tudi vzpostavitev centra odličnosti, digitalizacijo procesov na univerzi ter 22 infrastrukturnih projektov, ki zajemajo skoraj vse članice univerze. “Trenutno smo v načrtih kohezijske politike prisotni z okoli 140 milijoni evri,” je navedel.

Na vprašanje iz občinstva je zagotovil, da si bo prizadeval za karierni razvoj vseh zaposlenih na univerzi, torej tudi v podpornih službah. “Odlične institucije ne more biti brez odličnih vseh zaposlenih,” je dejal.

Študentom je obljubil pomoč pri blaženju posledic covidnih študijskih let in spodbujanje njihove znanstveno-raziskovalne dejavnosti na vseh fakultetah. “Prizadevali si bomo za sistemske rešitve in interdisciplinarno sodelovanje,” je dejal.

STA
Arhiv DOSTOP.si

Back to top button