Študentska politika

Danes in jutri potekajo volitve rektorja Univerze v Mariboru 2022

Na Univerzi v Mariboru potekajo volitve rektorja za obdobje 2022 – 2026. V ponedeljek, 23. 5. 2022 bodo predčasne volitve, v torek, 24. 5. 2022 je dan volitev.

Predčasne volitve rektorja bodo potekale v ponedeljek, 23. 5. 2022, od 10. do 16. ure na sedežu Volilne komisije Univerze, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, v prostoru Društva univerzitetnih profesorjev.

Na dan volitev v torek, 24. 5. 2022 lahko vsak volilni upravičenec voli rektorja Univerze v Mariboru na sedežu svoje članice od 10. do 16. ure, volišča po članicah so navedena v nadaljevanju.

Volišča po članicah Univerze v Mariboru:

1. VOLIŠČE EPF:

Ekonomsko-poslovna fakulteta

Razlagova ulica 14

2000 Maribor

Prostor: Predavalnica P 0.1.

11. VOLIŠČE FOV:

Fakulteta za organizacijske vede

Kidričeva cesta 55a

4000 Kranj

Prostor: Predavalnica 111

2. VOLIŠČE FERI:

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Koroška cesta 46

2000 Maribor

Prostor: Prostor G2.P02

12. VOLIŠČE FS:

Fakulteta za strojništvo

Smetanova ulica 17

2000 Maribor

Prostor: Sejna soba B-304, 2. nad.

3. VOLIŠČE FF:

Filozofska fakulteta

Koroška cesta 160

2000 Maribor

Prostor: Čitalnica Miklošičeve knjižnice – FPNM

13. VOLIŠČE FVV:

Fakulteta za varnostne vede

Kotnikova 8

1000 Ljubljana

Prostor: Predavalnica št. 6, 1. nad.

4. VOLIŠČE FGPA:

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Smetanova ulica 17

2000 Maribor

Prostor: Sejna soba J1-420

14. VOLIŠČE MF:

Medicinska fakulteta

Taborska ulica 8

2000 Maribor

Prostor: 3N6

5. VOLIŠČE FKBV:

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Pivola 10,

2311 Hoče

Prostor: Senatna soba

15. VOLIŠČE PEF:

Pedagoška fakulteta

Koroška cesta 160

2000 Maribor

Prostor: Sejna soba dekanata

6. VOLIŠČE FKKT:

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Smetanova ul. 17

2000 Maribor

Prostor: Prostor D1-414

16. VOLIŠČE PF:

Pravna fakulteta

Mladinska ulica 9

2000 Maribor

Prostor: Senatna soba, 1. nad.

7. VOLIŠČE FL:

Fakulteta za logistiko

Mariborska cesta 7

3000 Celje

Prostor: Predavalnica P06

17. VOLIŠČE FZV:

Fakulteta za zdravstvene vede

Žitna ulica 15

2000 Maribor

Prostor: Sejna soba št. 124, 1. nad.

8. VOLIŠČE FNM:

Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Koroška cesta 160

2000 Maribor

Prostor: Dekanat

18. VOLIŠČE ŠD:

Študentski domovi UM

Gosposvetska cesta 83

2000 Maribor

Prostor: Predavalnica Doma 6

9. VOLIŠČE FT:

Fakulteta za turizem

Cesta prvih borcev 36

8250 Brežice

Prostor: Avla (pritličje)

19. VOLIŠČE UKM:

Univerzitetna knjižnica Maribor

Gospejna ulica 10

2000 Maribor

Prostor: Mala sejna soba

(4. nadstropje)

10. 1. VOLIŠČE FE:

Fakulteta za energetiko

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Prostor: Predavalnica št. 004

 

2. VOLIŠČE FE

Fakulteta za energetiko

Koroška cesta 62 a

3320 Velenje

Prostor: Predavalnica št. M1-119

 

 

 

20.

 

 

 

VOLIŠČE REKTORAT:

Univerza v Mariboru

Slomškov trg 15

2000 Maribor

Prostor: prostor Društva univerzitetnih profesorjev

Navodila za izvedbo volitev

Ko vstopi volivec v prostor, kjer se glasuje, gre k mizi volilnega odbora. Predsednik ali član volilnega odbora ugotovi istovetnost osebe, ki želi glasovati. Istovetnost se ugotavlja na podlagi osebnega dokumenta, ki izkazuje osebne podatke volivca (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje) ali osebnega poznanstva.

Nato predsednik ali član volilnega odbora ugotovi, ali je volivec vpisan v volilnem imeniku, ter ali je volivec morebiti že predčasno volil. Če je vpisan volivec v volilni imenik članice, druge članice oz. rektorata, in če ni predčasno volil, predsednik ali član obkroži njegovo zaporedno številko v volilnem imeniku kot znak, da je glasoval, volivec pa se mora podpisati na volilni imenik, nato mu izroči eno glasovnico.

Na Univerzi v Mariboru se v akademskem duhu pričakuje volilni molk en dan pred volitvami in na dan izvedbe volitev, kot to določa 20. a člen Pravilnika o volitvah rektorja Univerze v Mariboru.

UM
UM

Back to top button