Novice

MOM odgovarja: za mesečno dovolilnico za parkiranje na Koroški 30 evrov

Mestna občina Maribor v tem letu že večkrat razširila območje plačljivega parkiranja. Tokrat se cona širi tudi na območje Koroške ceste, v študentski kampus Gosposvetska.

Kot smo že poročali, je Mestna občina Maribor napovedala nove širitve bele cone. S 1. januarjem se bela cona vzpostavlja v Lavričevi ulici, 8. januarja pa se bosta v belo odeli še Kamniška ulica in Koroška cesta. 

Odziv Mestne občine Maribor

V preteklem tednu smo na Mestno občino Maribor naslovili več vprašanj o spremembah prometnega režima, ki se nam obetajo z novim letom. Zanimalo nas je, kje vidijo alternativne možnosti za parkiranje študentov, predvsem pa kje tiči razlog za uvajanje sprememb prav v študentskem kampusu.

Iz Mestne občine Maribor smo v tem tednu prejeli odgovore na naša vprašanja.

V svojem odgovoru izpostavljajo, da se s sprejeto Celostno prometno strategijo že več let ukvarjajo s področjem mirujočega prometa. Ta predstavlja enega od glavnih področij upravljanja prometa pri prehodu v trajnostno mobilnost. Občina parkirišča upravlja na način, da mestu predstavljajo čim manj negativen vpliv in so namenjena uporabnikom, ko jih ti potrebujejo in da niso zasedena zaradi dolgotrajnega parkiranja.

Na mariborski občini dodajajo, da uporaba avtomobila za študenta predstavlja visok strošek, ki vključuje nakup, registracijo, zavarovanje, vzdrževanje in gorivo. Ob tem dodajajo negativne vplive na okolje in zdravje.

Na občini si želijo, da bi tudi študentje prenesli prakso trajnostnih potovalnih navad iz časa srednješolskega izobraževanja. Uporaba javnega potniškega prometa za študente je namreč na voljo po nižjih cenah. 

parkiranje, Koroška cesta, študentski kampus, študentje, parkirišča, bela cona, MOM
Kje bomo po novem letu še lahko parkirali študentje? MOM nam je v tem tednu ponudila odgovore.

Alternative, ki jih ponuja MOM

Če lahko ob tem govorimo o alternativah, MOM ponuja mesečno parkirno dovolilnico, ki bo za območje Koroške ceste znašala 30 € na mesec. Dovolilnica naj bi predstavljala najugodnejšo možnost parkiranja znotraj vzpostavljenih območij plačljivega parkiranja. Če ob dovolilnici študentje doplačajo še 9 € je s tem možno pridobiti še mesečno vozovnico za mestni promet na vseh linijah mestnega prometa, kot storitev Park & Ride. To uvajajo ravno na Koroški cesti pri študentskih domovih.

S tovrstnimi ponudbami ciljajo na to, da bodo s projekti trajnostne mobilnosti pokrili večji del mesta, kjer želijo spodbujati uporabo okolju prijaznejših oblik prevoza.

Ob koncu izjave občina dodaja, da smo študentje, ki študiramo v mestu vzor občanom. Predstavljali naj bi namreč večino uporabnikov sistema izposoje koles Mbajk in smo redni uporabniki javnega potniškega prometa. S širitvijo bele cone nas želijo še dodatno spodbuditi k uporabi javnega potniškega prometa in uporabi alternativnih oblik prevozov.

Vseeno se ob tem pojavlja še vprašanje pogojev, ki jim bodo morali študenti zadostiti, da bodo sploh lahko pridobili dovolilnico za parkiranje. Trenutno mora namreč prosilec priložiti dokazilo o stalnem prebivališču na območju plačljivega parkiranja. Kako bodo ob takih pogojih študenti, ki imajo v Mariboru začasno prebivališče ali pa se vsak dan vozijo, sploh upravičeni do dovolilnice, ni znano. Kaj o novi ureditvi parkiranja menijo študenti, pa smo pisali že tukaj.

Rebeka MIKŠA
Arhiv DOSTOP.si

Rebeka Mikša

Novinarka

Sorodni članki

Back to top button