DeloIzobraževanjeNovice

Obveznice: od danes jih lahko vpišeš na 249 mestih – zakaj gre?

Prvič doslej se danes na več kot 200 vpisnih mestih po državi začenja vpisovanje t. i. ljudskih obveznic, namenjenih fizičnim osebam s prebivališčem v Sloveniji. Izdane bodo v skupnem obsegu 250 milijonov evrov in z ročnostjo tri leta, letna obrestna mera bo znašala 3,4 odstotka, v izplačilo pa bodo zapadle konec februarja 2027.

Obveznice bodo dostopne na 249 vpisnih mestih po državi, in sicer prek petih distributerjev, to so banke NLB, Nova KBM, BKS in SKB ter borzno-posredniška družba Ilirika. Konkretneje – na voljo bodo v 37 poslovalnicah NLB, 45 poslovalnicah Nove KBM, 109 poslovalnicah Pošte Slovenije, osmih poslovalnicah BKS, 46 poslovalnicah SKB ter štirih poslovalnicah Ilirike.

Kaj so obveznice?

Po razlagi, ki jo najdemo na spletni strani specialistov za vzajemne sklade Vzajemci, gre za “vrednostni papir s katerim se izdajatelj (dolžnik) zavezuje, da bo kupcu (upniku) obveznice izplačal pridobljena sredstva skupaj s pripadajočimi obresti (kot nagrado za izposojen denar).” Izdajatelj s tem pridobi nov kapital, ki pa ga mora v določenem obdobju z obrestmi vrniti kupcu.

Obveznice lahko po zakonu izdaja država in vsaka pravna oseba, ki zadostuje določenim zakonskim kriterijem, še razlagajo Vzajemci. V praksi to pomeni, da si država sposodi denar od državljanov, nato pa ga vrne po obrokih oz. s kuponskim izplačevanjem v določenem obdobju, tokrat treh letih. Obveznice lahko načeloma kupujejo tako pravne kot fizične osebe, vendar v tokratnem primeru Slovenija to možnost dopušča le fizičnim osebam.

Vzajemci opozarjajo še na prednosti in slabosti obveznic: državne so tistem, ki so najbolj varne, a prinašajo manjši donos. Varnost podjetniških je odvisna od njihovega poslovaja oz. bonitete podjetja, je pa donosnost nekoliko višja, pri bančnih pa je varnost nekje na sred med podjetniškimi in državnimi.

Kakšna je razlika med delnico in obveznico?

Obvezica je dolžniški vrednostni papir in ne lastniški, kot je recimo delnica. “Lastništvo delnic pomeni premoženjsko pravico, kot tudi pravico do udeležbe na dobičku v obliki dividend. Vlagatelj v obveznice ni lastnik podjetja in nima pravice do upravljanja podjetja,” podrobneje razlagajo Vzajemci.

Kar se tiče obresti, so te pri obveznicah že vnaprej znane, zato je varnost naložbe višja, hkrati pa to prinaša nižje donose. Pri delnicah je tveganje višje, vendar je lahko z vidika špekuliranja ali zaslužka taka naložba boljša.

Obveznice imajo določen rok, do katerega izdajatelj kupcu vrne sredstva. Delnice na drugi strani nimajo omejitev glede ročnosti, prav tako izdajatelj ne rabi vrniti sredstev z obrestmi, kot je to obvezno za izdajatelja obveznic.

delnice
Delnice so z vidika zaslužka lahko boljša naložba, vendar je tudi tveganje višje.

Kako lahko vpišem obveznico?

Vpisovanje ljudskih obveznic se je začelo danes ob odprtju poslovalnic in bo trajalo do 16. februarja do 12. ure. Na voljo bodo za vse polnoletne fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Pozneje, ko bodo uvrščene na trgovanje na Ljubljanski borzi, bodo prosto prenosljive in jih bo lahko kupil kdorkoli.

Da bi omogočili sodelovanje čim večjemu številu vlagateljev, je minimalni znesek vpisa določen pri 1000 evrov oz. pri vrednosti ene obveznice, maksimalni pa pri 100.000 evrov (100 obveznic). Pozneje, ko bodo uvrščene na trgovanje na Ljubljansko borzo, omejitev glede obsega trgovanja ne bo.

Za oddajo naročila za nakup obveznic bo moral vlagatelj pri banki ali borznoposredniški hiši odpreti trgovalni račun vrednostnih papirjev, če ga seveda še nima. Pri tem bo potreboval osebni dokument, številko bančnega računa, davčno številko ter enotno matično številko občana.

Z izdajo ljudskih obveznic želijo na finančnem ministrstvu zagotoviti dodatna sredstva za državni proračun, ki ga v prihodnjih letih čakajo visoki izdatki za obnovo Slovenije po poplavah avgusta lani. Hkrati je cilj prispevati k razvoju kapitalskega trga ter k večjemu finančnem opismenjevanju prebivalcev, kot tudi aktivirati del vlog gospodinjstev, ki so zdaj v bankah.

STA, Vzajemci
Unsplash

Sorodni članki

Back to top button