Tehnologija

Skoraj milijon slovenskih uporabnikov interneta je že opazilo lažne novice

Internet je v prvem letošnjem četrtletju po podatkih državnega statističnega urada redno uporabljalo 89 odstotkov Slovencev, starih med 16 in 74 let. Na novičarskih spletnih straneh ali družbenih medijih jih je nekaj več kot polovica videlo neresnično ali dvomljivo informacijo, njeno resničnost pa je preverilo le 37 odstotkov uporabnikov.

V prvem četrtletju je internetne novice, časopise ali revije bralo 68 odstotkov starih med 16 in 74 let. Po podatkih statističnega urada skoraj dve tretjini uporabnikov za pošiljanje sporočil, objavljanje slik, posnetkov uporablja družbene medije (npr. Instagram, Snapchat, Facebook). 12 odstotkov jih je na družbenih medijih in drugih spletnih straneh delilo mnenja o družbenih ali političnih temah, osem odstotkov jih je sodelovalo prek interneta v posvetovanjih o družbenih ali političnih temah ali v glasovanjih, podpisalo peticije (na e-demokracija, predlagam.vladi.si).

Novico najpogosteje preverijo uporabniki, stari med 16 in 24 let

Z rastjo uporabe interneta pa se na internetu povečuje tudi obseg t. i. lažnih novic – dvomljivih ali neresničnih informacij in vsebin. V prvem četrtletju je na novičarskih spletnih straneh ali družbenih medijih lažne novice (npr. video, sliko) videlo nekaj več kot polovica odstotkov uporabnikov, starih med 16 in 74 let, kar je okoli 912.340 oseb.

Med tistimi, ki so videli lažne novice ali dvomljivo informacijo oz. vsebino, je 39 odstotkov uporabnikov prepoznalo, da je informacija ali njihov vir nezanesljiv. 37 odstotkov je preverilo njeno resničnost. Delež takšnih je bil največji med mladimi, med 16 in 24 letom starosti, najmanjši pa med 55-64-letniki.

Resničnost lažnih novic so prej omenjeni preverjali na različne načine. Največ, skoraj tretjina, jih je preverilo vire podatkov ali našlo druge informacije, npr. na drugi novičarski spletni strani, Wikipediji. 15 odstotkov jih je uporabilo druge, neinternetne vire podatkov ali pa so o takšnih informacijah razpravljali z drugimi osebami v živo. 14 odstotkov jih je spremljalo razpravo o resničnosti take informacije na internetu ali sodelovalo v takšni razpravi.

Preostali dve tretjini uporabnikov, ki so zaznali lažno ali dvomljivo informacijo ali vsebino, njene resničnosti ni preverilo. Največkrat naveden razlog je bil, da so že vedeli, da je informacija, vsebina ali vir nezanesljiv. Nekateri pa za to nimajo ustreznega znanja.

Letos za 2 odstotka več uporabnikov interneta

Med osebami, starimi med 16 in 74 let, je bilo sicer v prvem četrtletju 89 odstotkov takih, ki so redno uporabljale internet. Na vprašanje, zakaj preostali ne uporabljajo interneta je polovica navedla, da zato, ker ga ne potrebujejo ali je po njihovem mnenju nekoristen, nezanimiv. 39 odstotkov neuporabnikov internet ne zanima, 28 odstotkov jih je menilo, da nimajo dovolj veščin za uporabo računalnika in interneta. 27 odstotkov ljudi pa meni, da so za to že prestari.

STAkrog
Unsplash

Sorodni članki

Back to top button