Zdravje

Svetovni dan duševnega zdravja vabi, da si pripneš zeleno pentljo

Letošnji svetovni dan duševnega zdravja, ki ga obeležujemo 10. oktobra, je namenjen neenakosti pri dostopanju do sistema in storitev skrbi za duševno zdravje. Mnogi ljudje z duševno motnjo ali boleznijo namreč niso deležni zdravljenja, do katerega so upravičeni, in skupaj s svojimi bližnjimi, družinami in negovalci še vedno doživljajo stigmo in diskriminacijo.

Tudi v Sloveniji se srečujemo s pomanjkljivim sistemom skrbi za duševno zdravje

Kar 75% do 95% ljudi z duševnimi motnjami v državah z nizkimi in srednjimi dohodki ne more dostopati do sistema skrbi in storitev za duševno zdravje. Razmere pa tudi v državah z visokimi dohodki niso veliko boljše, ugotavlja Svetovna federacija za duševno zdravje. Pomanjkanje naložb v duševno zdravje prispeva k veliki vrzeli pri zdravljenju duševnih motenj in bolezni. Letošnji svetovni dan duševnega zdravja (10. oktober) je zato namenjen neenakosti pri dostopanju do sistema in storitev skrbi za duševno zdravje.

Tudi v Sloveniji imamo pomanjkljiv sistem skrbi za duševno zdravje. Pesti nas kadrovsko in programsko podhranjen sistem skrbi za duševno zdravje, neustrezna podpora osebam s težavami v duševnem zdravju, neustrezna podpora ranljivim družinam. Imamo veliko pomanjkanje specialistov, pedopsihiatrov, kliničnih psihologov in psihiatrov. Čakalne dobe na prve preglede so predolge, dostop do psihološke in psihoterapevtske pomoči pa je nasploh slab.

Program MIRA za krepitev duševnega zdravja v Sloveniji

V letu 2018 je Državni zbor sprejel Nacionalni program duševnega zdravja 2018 do 2028, Program MIRA. To je prvi organiziran in celovit pristop k varovanju in krepitvi duševnega zdravja celotne populacije, k sistematični preventivi in k celoviti in povezani skrbi za osebe, ki že imajo težave v duševnem zdravju.

Vendar pa program ne zmore slediti posledicam epidemije COVID-19 in porasti težav v duševnem zdravju. Kljub temu bo do konca letošnjega leta vzpostavljenih že 25 centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov od skupaj načrtovanih 28-tih. Najverjetneje pa tudi 19 centrov za duševno zdravje odraslih od 25-tih.

Pod okriljem Programa MIRA se bodo v sklopu Svetovnega dne duševnega zdravja v devetih območnih enotah odvijala strokovna srečanja. Sogovorniki bodo debatirali ali je duševno zdravje samoumevno ali zgolj odgovornost vsakega posameznika in v kolikšni meri tudi družbe v celoti. Kako zmanjšati neenakosti v dostopnosti do storitev na področju duševnega zdravja, kaj lahko vsak sam naredi za boljšo psihično odpornost. Kako se soočati z življenjskimi izzivi in kje najti vire moči za spopadanje z njimi znotraj samega sebe, kako krepiti lastne zmožnosti za dobro počutje in duševno blagostanje.

Na svetovni dan duševnega zdravja si pripni zeleno pentljo

Svetovni dan duševnega zdravja je priložnost, da skupaj ukrepamo za odpravljanje neenakosti, da se vsem ljudem zagotovijo pogoji za dobro duševno zdravje. Pri odpravljanju razlik je pomemben vsak med nami. Vsak lahko po svojih močeh prispeva k temu, da so ljudje s težavami v duševnem zdravju v celoti vključeni v vse sfere življenja. Zato se pridruži v prizadevanjih za odpravo neenakosti in si v znak podpore 10. oktobra, na Svetovni dan duševnega zdravja, pripni zeleno pentljo.

NIJZ
Unsplash

Sorodni članki

Back to top button