Izobraževanje

UM: študentu bo v vsakem letniku brezplačno višanje ocene omogočeno dvakrat

Univerza v Mariboru je na zadnji seji podala soglasje k spremembam Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na UM, ki ureja tudi plačevanje zviševanja ocen.

Spomnimo: UM je v začetku 2021/22 uvedla plačljivo zviševanje ocen

Članice in člani Upravnega odbora UM so po uvodni potrditvi dnevnega reda in zapisnika minule seje na podlagi pobude Študentskega sveta UM podali soglasje k spremembam Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru.

Navodila se nanašajo tudi na pravico do brezplačnega opravljanja komisijskega izpita. Naj spomnimo, da je UM pred pričetkom tega študijskega leta zviševanje ocen opredelila kot komisijski izpit, zato je zanj predpisala znesek, ki ga mora študent plačati. Študenti s statusom rednega študenta za zviševanje odštejejo 67 evrov, študenti brez rednega statusa pa 83,80 evra

Po valu ogorčenja, ki ga je sprememba sprožila med študenti, v medijih in na ŠOS, je Študentski svet UM sklical izredno sejo. Na njej so predlagali, “da ima vsak študent možnost tekom svojega študija osemkrat brezplačno pristopiti h komisijskemu izpitu za višanje ocene, in da se štetje pristopov začne na novo za vse študente, ne glede na to, ali so k višanju ocene v preteklosti že pristopili.”

Kakšne spremembe prinaša sprejeto soglasje?

Sporočilo s seje Upravnega odbora UM pravi, da so nove pogoje za komisijske izpite k višanju ocen sprejeli “z namenom zagotavljanja enakopravne obravnave študentov, ne glede na specifiko posameznih študijskih programov, in na podlagi minulih razprav.”

“Z novim študijskim letom bo število brezplačnih opravljanj komisijskega izpita odvisno od časa trajanja (število letnikov) študijskega programa na posamezni stopnji študija s tem, da za vsak letnik na posamezni stopnji študenti pridobijo pravico do dveh brezplačnih pristopov. Študent lahko pristope koristi kadarkoli do zaključka študija na tej stopnji študija. K predlaganim spremembam je soglasje podal tudi kolegij dekanov in Študentski svet UM.”

Kaj to pomeni v praksi?

UM je tako sprejela podoben predlog, kot ga je predlagal Študentski svet UM na svoji seji. Kaj to pomeni v praksi? Študent, ki obiskuje 3-letni dodiplomski študijski program, bo lahko do zaključka študija na tej stopnji oceno izpita brezplačno višal 6-krat, pristope pa lahko koristi kadarkoli.

Uredništvo DOSTOP.si, UM
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button