Okolje

V slovenskih odpadnih vodah največ kokaina

Vrednosti prepovedanih drog v odpadnih vodah slovenskih mest so se lani večinoma zvišale. Tako kaže raziskava evropskega centra za spremljanje drog, v kateri že več let sodelujejo Ljubljana, Maribor in območje Domžale-Kamnik, prvič pa so tokrat vzeli vzorce tudi v Kopru, Novem mestu in Velenju.

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami analizira odpadne vode z namenom ocene uporabe oz. zlorabe prepovedanih drog v evropskih mestih in nekaterih svetovnih prestolnicah. Odpadne vode analizira na prisotnost štirih drog: kokaina, amfetamina, metamfetamina in MDMA, ki je bolj poznana kot ekstazi.

V letu 2019 je bilo v projekt vključenih 86 mest iz 29 držav s skupaj 56 milijonov prebivalci. V primerjavi s preteklimi leti najnovejša študija kaže na rast zaznavanja štirih preučevanih drog v Evropi.

Največ kokaina v Ljubljani

Tokrat so poleg Ljubljane, ki je v projektu sodelovala tretje leto zapored. Drugo leto zapored analizirali še odpadne vode na čistilnih napravah Maribor in Domžale-Kamnik, prvič pa tudi v Kopru, Novem mestu in Velenju.

Glede vsebnosti markerja kokaina v odpadnih vodah sta se Koper in Ljubljana uvrstila nad povprečje analiziranih mest v letu 2019, preostala slovenska mesta pa so pod povprečjem.

Glede vsebnosti markerja ekstazija so se vsa slovenska mesta uvrstila pod povprečje, enako velja glede vsebnosti markerja metamfetamina. Glede markerja amfetamina pa so na inštitutu zapisali, da se je malo nad povprečje uvrstilo le Velenje, medtem ko so preostala sodelujoča slovenska mesta pod njim.

Na osnovi pridobljenih podatkov raziskovalci ocenjujejo uporabo prepovedanih drog v populaciji, ki se zadržuje na določenem območju. Tako je med naštetimi drogami v Sloveniji najbolj razširjen kokain.

 

 STA
 Pixabay

Sorodni članki

Back to top button