IzobraževanjeZdravje

Zdravstveno zavarovanje: Kje, kako, zakaj?

Vse, kar moraš vedeti o zdravstvenem zavarovanju med študijem

Imaš urejeno zdravstveno zavarovanje? Pazi, po 26. letu se zadeve malenkost spremenijo. Kako urediti zavarovanje, če izgubiš status? Na vsa ta vprašanja in še več odgovarjamo spodaj.

V Sloveniji poznamo dve vrsti zdravstvenega zavarovanja, ki se med seboj dopolnjujeta, in sicer:

  • Obvezno zavarovanje – tega mora imeti vsak državljan RS, in krije večji del stroškov zdravljenja, preostali del pa krije dopolnilno zavarovanje. Če si posameznik dopolnilnega zavarovanja ne uredi, preostali delež zdravstvene storitve, ki ga obvezno zavarovanje ne krije, plača sam. V primeru, da posameznik nima urejenega obveznega zavarovanja, je 100 % samoplačnik za zdravstvene storitve, pri čemer so stroški lahko zelo visoki.
  • Dopolnilno zavarovanje – ker so doplačila zdravstvenih storitev visoka, je najbolje skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje in si s tem zagotoviti kritje celotnih stroškov zdravljenja.

Pozor! Če si posameznik uredi samo dopolnilno zavarovanje, obveznega pa ne, je 100 % samoplačnik, saj obvezno zavarovanje predstavlja osnovo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje!

 

Kako si urediti zdravstveno zavarovanje, če si dijak ali študent, mlajši od 26 let?

Dijaki in študentje, ki imajo status, so zdravstveno zavarovani kot družinski člani (torej so zavarovani preko svojih staršev) vse do 26. leta starosti. Kot družinski člani so lahko zavarovani tudi izredni študentje, če so mlajši od 26 let, če niso v rednem delovnem razmerju ali prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje. Za urejanje zavarovanja ni več treba predložiti potrdila o šolanju, saj ZZZS te podatke pridobi avtomatično.

Pozor! Dijaki ali študentje, ki se izobražujejo v tujini, morajo še vedno predložiti potrdilo o šolanju za vsako šolsko leto posebej.

Nova novela ZViS je z 21. novembrom 2017 prinesla nova pravila zdravstvenega zavarovanja. Vsi študentje s statusom študenta imajo urejeno dopolnilno in obvezno zdravstveno zavarovanje do 30. septembra v letu, ko dopolnijo 26 let. Po tem datumu pa študenti ne morejo biti več zavarovani preko staršev.

PRIMER: Peter ima status študenta in je 15. maja 2018 dopolnil 26 let. Preko staršev je tako lahko zavarovan do 30. septembra 2018. S 1. oktobrom 2018 mora že urediti svoje obvezno ali dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

 

Kako si urediti zavarovanje, če izgubiš status ali dopolniš 26 let?

Ko izgubite status ali dopolnite 26 let, si morate zdravstveno zavarovanje urediti sami. V roku osmih dni, ko postanete zavezanec za doplačila, si morate urediti obvezno zdravstveno zavarovanje in po želji dopolnilno zdravstveno zavarovanje na izbrani zavarovalnici (v Sloveniji to možnost nudijo Vzajemna, Triglav in Adriatic Slovenica). Pri tem morate vedeti, da je večinska praksa zavarovalnic, da se dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklene s prvim dnem naslednjega meseca. To pomeni, da si morate, če na primer s 1. oktobrom izgubite status in želite biti zavarovani takoj, zavarovanje urediti do konca septembra.

Brezplačno? Do 1. januarja 2012, pred uveljavitvijo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, si je bilo obvezno zavarovanje možno urediti preko občine, in sicer ste se lahko zavarovali kot »občani«, če ste za to seveda izpolnjevali pogoje.

Od 1. januarja 2012 naprej to ni več možno, kljub temu pa si lahko zdravstveno zavarovanje (tako obvezno kot tudi dopolnilno) uredite brezplačno, in sicer na svojem matičnem centru za socialno delo z Vlogo za uveljavljanje pravic do javnih sredstev. Do kritja obveznega zavarovanja ter do pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev ste upravičeni, če izpolnjujete pogoje, ki so potrebni za pridobitev denarne socialne pomoči, ne glede na to, ali jo prejemate ali ne.

Samoplačniško! V primeru, da do kritja zavarovanja niste upravičeni, si obvezno zavarovanje samoplačniško uredite na Zavodu za zdravstveno zavarovanje (najkasneje osem dni po tem, ko postanete zavezanec za doplačila), dopolnilno zavarovanje pa na eni izmed zavarovalnic, ki se s tem ukvarjajo (Vzajemna, Triglav in Adriatic Slovenica). Pri tem morate biti posebno pozorni na roke, ki jih imajo zavarovalnice. Večinska praksa zavarovalnic je namreč, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklepajo s prvim dnem naslednjega meseca. To pomeni, da si morate, če na primer s 1. oktobrom izgubite status in želite biti zavarovani takoj, zavarovanje urediti do konca septembra. Paziti morate tudi, da si dopolnilnega zavarovanja ne uredite več kot en mesec po tem, ko si uredite obvezno zavarovanje, saj obstaja možnost, da padete v trimesečno čakalno dobo. To pomeni, da tri mesece zavarovanje sicer plačujete, niste pa upravičeni do kritja stroškov zdravstvenih storitev.

 

Kje pa lahko preveriš urejenost svojega zdravstvenega zavarovanja?

To lahko storite preko e-Storitev ZZZS  ali s SMS sporočilom na številko 031 771 009, s ključno besedo ZZ ter devetmestno ZZZS številko osebe, ki je zapisana na kartici zdravstvenega zavarovanja.

 

https://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGZveza ŠKIS
https://i0.wp.com/www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPG?w=780splet (vir)

Sorodni članki

Back to top button