Znanost

11. februarja smo obeležili dan žensk in deklet v znanosti

Od leta 2016 je 11. februar mednarodni dan žensk in deklet v znanosti. Z mednarodnim dnem je Generalna skupščina OZN želela spodbuditi zanimanje žensk in deklet za znanost ter opozoriti na enakopravne možnosti v znanosti. Dekleta in ženske so namreč še vedno izključene iz polnega sodelovanja v znanosti, na svoji spletni strani sporoča OZN.

“Enakost spolov mora biti zastopana povsod, še toliko bolj v znanosti. Gre namreč za naravno posledico civiliziranih družbenih okolij, kjer so odločilni le raziskovalna odličnost, kakovost znanstvenega dela ter visoke etične in moralne norme. Neodvisno od spola!” je ob mednarodnem dnevu dan žensk in deklet v znanosti poudaril direktor Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper Rado Pišot. Po njegovem mnenju gre pri uveljavitvah kvot za degradacijo žensk.

Kot navaja zadnje Unescovo poročilo o znanosti, so ženske v letu 2018 predstavljale zgolj 33 odstotkov raziskovalcev. V poročilu je zapisano tudi, da so ženske še vedno v manjšini v tehničnih in voditeljskih vlogah v podjetjih. Do danes so ženske in dekleta prejele le 23 od 631 Nobelovih nagrad na področju znanosti.

V času slovenskega predsedovanja Svetu EU je bila sprejeta Ljubljanska deklaracija, ki si prizadeva za izboljšanje položaja žensk v raziskavah in inovacijah. “Deklaracija je naredila korak naprej k institucionalnemu in sistematskemu izboljševanju vloge in položaja žensk v evropskem raziskovalnem prostoru,” je dejal Peter Volasko z direktorata za znanost na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport na decembrski okrogli mizi društva VTIS o položaju žensk v slovenskem znanstvenem prostoru.

V praksi se pogosto nič ne spremeni

Da deklaracije in sporazumi na papirju niso dovolj, saj se v praksi pogosto nič ne spremeni, pa je prepričana Emilija Stojmenova Duh s fakultete za elektrotehniko na ljubljanski univerzi. Po njenem mnenju bi bilo treba predlagati več žensk za vodstvene položaje, te namreč večinoma še vedno zasedajo moški.

Posebna predstavnica predsednika Generalne skupščine ZN Darja Bavdež Kuret je na omenjeni okrogli mizi menila, da imamo v Sloveniji izjemno podlago za promocijo žensk. Ženske do 64. leta so namreč bolj izobražene kot moški. Po podatkih statističnega urada število žensk, vključenih v visokošolsko izobraževanje 3. stopnje narašča, od šolskega leta 2015/16 je v tovrstno izobraževanje vključenih več žensk kot moških. Delež ženskih doktorskih študentov se že od takrat naprej giblje okrog 53 odstotkov.

STAkrog
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button