Izobraževanje

Informativni dnevi: UM tudi letos na skupni spletni točki informativni.um.si

Univerza v Mariboru se tudi letos, glede na trenutno epidemiološko situacijo, bodočim študentom predstavlja na daljavo. Vzpostavili smo skupno spletno točko informativni.um.si, s katere bodo kandidati vstopali na informativne dneve posameznih fakultet in s čimer nadaljujemo že lani uspešno izveden projekt.

Članice Univerze v Mariboru bodo v petek, 11. februarja 2022, ob 10. in 15. uri ter v soboto, 12. februarja 2022, ob 10. uri preko spleta v aplikaciji Microsoft Teams organizirale informativni dan. Na njem se bodo bodoči študenti podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, z možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter z drugimi informacijami, ki so pomembne za odločitev o študiju.

V soboto, 12. 2. 2022 s pričetkom ob 12. uri, organizirajo tudi skupni del. Tam bodo predstavili prijavno-sprejemni postopek, predstavili se bodo tudi Študentski domovi UM, Univerzitetna knjižnica UM, Karierni center UM s svojimi aktivnostmi. Posebno pozornost pa so namenili tudi bodočim študentom s posebnimi potrebami, ki bodo s pomočjo Društva študentov invalidov Slovenije prejeli vsa potrebna pojasnila v zvezi s prijavno-vpisnim postopkom.

Že pred informativni dnevi kot bodoči študent razmisli, katere fakultete boš virtualno obiskal, priskrbi si čim več informacij in obišči fakultetne spletne strani. Obišči tudi spletno stran Univerze v Mariboru, namenjeno informacijam o študiju: moja.UM.

Razpisana vpisna mesta na UM

Za študijsko leto 2022/2023 razpisuje UM nekaj več vpisnih mest kot lansko leto, in sicer skupno 4527 VPISNIH MEST (za redni študij 3742 in izredni študij 785). Vpisna mesta se razpisujejo za 81 ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, in sicer za 49 univerzitetnih študijskih programov, 29 visokošolskih strokovnih študijskih programov in 3 enovite magistrske študijske programe.

Za študijsko leto 2022/2023 UM ne zmanjšuje števila razpisanih vpisnih mest na nobenem študijskem programu.

Povečanje razpisanega števila vpisnih mest v primerjavi z lanskim študijskim letom je na naslednjih študijskih programih:

  • FKKT: Kemija UN, redni študij, Kemijska tehnologija VS, redni študij,
  • FT: Sodobne turistične prakse VS (Ljubljana), izredni študij.

Novosti pri študijskih programih

Za študijsko leto 2022/2023 so vsebinske spremembe ali spremembe v številu razpisanih vpisnih mest prisotne le pri manjšem številu študijskih programov Univerze v Mariboru, in sicer:

  • FERI – preimenovanje univerzitetnega študijskega programa Informatika in tehnologije komuniciranja UN v Informatika in podatkovne tehnologije UN.
  • FKKT – manjše povečanje števila razpisanih vpisnih mest za slovenske in EU državljane na rednem študiju študijskih programov Kemija UN in Kemijska tehnologija VS.
  • FNM – dopolnjeni vpisni pogoji za kandidate z opravljeno poklicno maturo in predmetom splošne mature pri enovitem magistrskem študijskem programu Predmetni učitelj EMAG.
  • FT – povečanje števila razpisanih vpisnih mest za slovenske in EU državljane na izrednem načinu študija študijskega programa Sodobne turistične prakse VS (Ljubljana).

Na UM izpostavljajo še:

  • FZV – za redni študij Zdravstvene nege VS se ponovno razpisuje 120 vpisnih mest.
  • MF – za redni študij Splošna medicina EMAG se ponovno razpisuje 106 vpisnih mest ter za redni študij Dentalna medicina EMAG 20 vpisnih mest.

 UM
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button