Kulsko

Izbira imena nekoč in danes – STAT naredil pregled zadnjih 10 let

V 10 letih se je število različnih imen povečalo za 10.000 (na 58.000). Število unikatnih imen se je povečalo za 8.000, in sicer na 41.000. Seznama 10 najpogostejših imen sta se spremenila, še vedno pa sta na vrhu Marija in Franc.

Statistični urad Republike Slovenije (STAT) je opazil kar nekaj sprememb pri osebnih imenih. Kaj oz. kje so vzroki za to spremembo? Kaj vpliva na to, da se je izbira imena spremenila? Osnovni vzrok, ki ga statistiki lahko izmerijo, je sprememba v sestavi prebivalstva. V 2010 so bili tuji državljani 4 % prebivalstva Slovenije in so prihajali iz 135 različnih držav. Na začetku leta 2020 pa je bilo tujih državljanov skoraj še enkrat toliko (7,5 % prebivalstva), prihajali pa so iz 159 različnih držav sveta.

Z naraščanjem deleža tujih državljanov se seznam različnih imen pričakovano daljša, in ti ljudje verjetno tudi svojim potomcem dajejo imena, ki so običajna v njihovih izvornih državah. Naslednji merljiv vzrok je kombiniranje oz. sestavljanje imen. O drugih vzrokih pa statistiki samo ugibajo. Ti so lahko moda, slovenjenje tujih imen, prevzemanje imen iz drugih kulturnih okolij, izmišljanje imen, numerologija itd.

Na začetku leta 2020 smo bili prebivalci Slovenije poimenovani z 28.035 moškimi in 30.126 ženskimi imeni.

Število unikatnih imen se je povečalo z 32.631 na 40.757

Število unikatnih imen se je med prebivalci Slovenije v 10 letih povečalo za 8.126. Med vsemi imeni je takih imen 70 % (pred 10 leti 68 %). Med temi je veliko tujih imen, imen, katerih posamezni glas se zapisuje z dvema enakima črkama, največ pa je med temi imeni sestavljenih imen, tj. takih, ki so kombinacija dveh imen.

Spremembe v seznamu najpogostejših imen

Iz seznama 10 najpogostejših moških imen je v 10 letih izginilo ime Marjan, na novo pa se je vanj uvrstilo ime Luka. Razvrstitev preostalih imen od tretjega mesta dalje se je premešala. Ime Marko je postalo tretje najpogostejše moško ime v 2019, ime Luka pa se je med prvih 10 uvrstilo v 2018. Na vrhu lestvice ostajata imeni Franc in Janez.

Tudi iz seznama 10 najpogostejših ženskih imen je v 10 letih eno ime izginilo, in sicer Jožefa, na novo pa se je vanj uvrstilo ime Andreja. To se je zgodilo v 2014. Med prvimi 5 najpogostejšimi ženskimi imeni ni bilo sprememb. To so tako kot pred 10 leti Marija, Ana, Maja, Irena, Mojca. Na seznamu 100 najpogostejših moških imen se je zgodilo 8 sprememb, na seznamu ženskih imen pa 7 sprememb.

Izbira imena bo tudi v prihodnje padla pod vpliv marsikaterega dejavnika. Verjamemo, da nam bodo takrat na STAT pripravili nove podatke, ki bodo navduševali.

 

Martina ŽNIDARŠIČ / stat.si
Pixabay

Sorodni članki

Back to top button