IzobraževanjeKulsko

Konec geoblokiranja

Nova Uredba o geografskem blokiranju: Ko postane (ne)pomembno, od kod si.

Pravila določajo, da morajo (spletni) trgovci ponuditi dostop do enakih storitev in izdelkov po enaki ceni vsem kupcem v EU, ne glede na to, iz katere države prihajajo.

57% prebivalstva v EU je v letu 2017 opravilo vsaj en nakup na pletu.

S tretjim decembrom 2018 je stopila v veljavo nova Uredba o geografskem blokiranju, katere namen je potrošnikom in podjetjem na notranjem trgu EU zagotoviti več možnosti. Evropski trg predstavlja več kot pol milijarde ljudi, kar je 200 milijonov več kot ZDA. Po statističnih podatkih Eurostat-a je v letu 2017 v EU opravilo vsaj en nakup na spletu kar 57% prebivalstva, v Sloveniji pa 46%. Spletne trgovine so tako med potrošniki in podjetji (zlasti malimi in srednjimi podjetji) vse bolj priljubljene. Raziskava Evropske komisije je pokazala, da lahko stranke iz druge države članice samo na 37 % spletišč dosežejo zadnji korak pred potrditvijo naročila. Odprava geoblokiranja je bila tako nujna za napredek enotnega digitalnega trga.

 

Kaj pa pravzaprav je geoblokiranje?

Ovire, ki jih uporabljajo spletni prodajalci in omejujejo potrošnike na podlagi državljanstva, kraja njihovega prebivališča ali sedeža podjetja na notranjem trgu. Nekaj primerov:

  • blokiranje dostopa do spletnih strani prek meja;
  • zanikanje možnosti zaključka naročila, nakupa blaga ali prenosa vsebine pri dostopu do spletne strani iz tujine;
  • zavračanje dostave ali pošiljanja čez mejo in
  • zagotavljanje različnih cen ali pogojev glede na državljanstvo, državo stalnega prebivališča ali lokacijo stranke.

Geografsko blokiranje se nanaša na prakse spletnih prodajalcev, kot tudi nakupovanju blaga in storitev zunaj spleta, tj. ko so potrošniki fizično navzoči na lokaciji trgovca, vendar jim je dostop do izdelka oz. storitve preprečen ali pa so jim ponujeni drugačni pogoji. Uredba določa neposredno uporabo določb, ki so namenjene preprečevanju teh praks v primerih, katerih različno obravnavanje na podlagi državljanstva, kraja prebivališča ali sedeža ni objektivno upravičeno.

Odprava geoblokiranja je bila nujna za napredek enotnega digitalnega trga.

Za lažjo predstavo o tem, kaj dejansko predstavlja geoblokiranje, vam priporočamo ogled video posnetkov, ki ju je v novicah objavil Evropski parlament.

Prepoved geoblokiranja in preusmeritev bo veljala za spletne nakupe:

  • blaga brez fizične dostave;
  • elektronsko opravljenih storitev in
  • storitev, ki se zagotavljajo na določenem fizičnem mestu.

Evropski parlament se je zavzel za ovrednotenje učinkov sprejetih pravil, ki ga bo v naslednjih dveh letih opravila Evropska komisija. Trenutno so iz pravil izvezi nekateri izdelki, ki so zaščiteni z avtorskimi pravicami (npr. e-knjige, glasba, programska oprema in spletne igre), kot tudi storitve v sektorjih, kot so promet in avdiovizualne storitve. Navedeno ovrednotenje bo vključevalo tudi oceno možnosti vključitve trenutno izvzetih izdelkov.

Evropska komisija je 25. maja 2016 predstavila celovit sveženj ukrepov za okrepitev možnosti čezmejnega e-trgovanja v Evropi kot osnovni pogoj za popolnoma delujoč enotni digitalni trg. Uredbo je tako potrebno obravnavati kot del teh ukrepov saj krepi njihov učinek.

Spletne trgovine so vse bolj priljubljene.

Za boljše razumevanje Uredbe je Evropska komisija izdala podrobna vprašanja in odgovore, ki si jih lahko preberete. Za prikaz stanja izvajanja Uredbe vsake države članice pa vam je na voljo zemljevid, na katerem kliknete na posamezno državo članico.

 

https://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGEurope Direct Podravje
https://i0.wp.com/www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPG?w=780splet (vir)

Sorodni članki

Back to top button