Kronika

Ženske so trikrat pogosteje žrtve nasilja v partnerskem odnosu

Ženske pogosteje doživljajo nasilje, ki se ponavlja in ima hujše posledice, trikrat pogosteje kot moški pa so žrtve nasilja v partnerskem odnosu. Najpogosteje se v partnerskih odnosih pojavlja psihološko nasilje, moški pa so bolj izpostavljeni fizičnemu nasilju v nepartnerskih odnosih. Žrtve nasilja večinoma ne prijavijo, kažejo podatki Sursa.

Ženske so pogosteje žrtve težjih oblik nasilja

Podatki Statističnega urada RS (Surs) kažejo, da od svojega 15. leta starosti fizično ali spolno nasilje doživi 22 odstotkov žensk in 16 odstotkov moških. Pri nasilju v partnerskih odnosih je kar tri četrtine žensk. Prav tako so ženske pogosteje izpostavljene nasilju izven partnerskega odnosa, a razlika med spoloma ni tako velika.

Ženske so pogosteje žrtve težjih oblik nasilja, saj gre za ponavljajoče nasilje. A tudi enkratno spolno nasilje utrpi skoraj petkrat več žensk kot moških. Moški so večkrat doživeli enkratne grožnje in enkratno fizično nasilje.

Družinsko nasilje je do svojega 15. leta starosti vsaj enkrat doživelo 14,9 odstotka žensk in 5,4 odstotka moških. Tri četrtine nasilja v družini je predstavljalo fizično nasilje z grožnjami, četrtino pa spolno. Ženske so bile trikrat pogosteje žrtve nasilja v družini, kjer so tudi petkrat pogosteje doživljale spolno nasilje.

Pogosto je tudi psihološko nasilje

Fizične poškodbe, kot so modrice, praske, vreznine, ožganine, zlomi kosti, splav, poškodbe glave, notranjih organov ali genitalij, je utrpelo 30 odstotkov več žensk kot moških. Dvakrat več žensk kot moških se je med doživljanjem nasilja balo za svoje življenje.

Psihološko nasilje, ki je v intimno partnerskih odnosih najpogostejše, je doživelo 26,2 odstotka žensk in 19,7 odstotka moških. Nekaj manj kot tretjina žensk in petina moških je bila kadarkoli žrtev vsaj ene oblike nasilja (groženj, psihološkega, fizičnega, spolnega ali ekonomskega nasilja) svojega partnerja, navajajo na Sursu.

Pri nasilju v partnerskih odnosih je 6,9 odstotka žensk poročalo o fizičnih poškodbah kot posledicah nasilja, pri moških pa je ta delež znašal 1,5 odstotka. Nekaj več kot šest odstotkov žensk je poročalo o psiholoških posledicah nasilja, takih moških je bilo 1,1, odstotka.

Moški v nepartnerskem odnosu nekoliko pogosteje doživijo nasilje

Od svojega 15. leta starosti je 15,8 odstotka žensk in 14,5 odstotka moških že doživelo fizično ali spolno nasilje izven partnerskega odnosa. Tudi v tem primeru so ženske bolj izpostavljene spolnemu nasilju, in sicer petkrat pogosteje kot moški. Pri fizičnem nasilju je obratno, saj ga moški v nepartnerskem odnosu doživijo nekoliko pogosteje.

Za nasilje izven partnerskega odnosa je značilno, da se ne ponavlja tolikokrat kot nasilne dogodke partnerja. Pri takšnem nasilju je delež na spol bolj izenačen, nekaj več kot polovica žrtev je žensk, malo manj kot polovica pa moških. Moški so tukaj pogosteje kot ženske utrpeli fizične poškodbe, in sicer je bilo poškodovanih 6,3 odstotka moških in štiri odstotke žensk. Občutek ogroženosti sta med nasilnim dogodkom oba spola doživela približno v enaki meri: 2,5 odstotka žensk in 2,3 odstotka moških.

Čeprav več kot 60 odstotkov žrtev o nasilju spregovori z osebo, ki jim je blizu, večina nasilja ne prijavi na pristojne institucije. Na policijo je dogodke prijavilo 21,8 odstotka žrtev nasilja v partnerskem razmerju in 14,7 odstotka žrtev nasilja izven partnerskega odnosa. Organizacijam za pomoč žrtvam je nasilje v partnerskem razmerju prijavilo okoli pet odstotkov žrtev in nekoliko več kot en odstotek žrtev nasilja nepartnerskega odnosa, še navaja Surs.

Ženske pogosteje doživljajo nasilje, ki se ponavlja in ima hujše posledice, trikrat pogosteje kot moški pa so žrtve nasilja v partnerskem odnosu. Najpogosteje se v partnerskih odnosih pojavlja psihološko nasilje, moški pa so bolj izpostavljeni fizičnemu nasilju v nepartnerskih odnosih. Žrtve nasilja večinoma ne prijavijo, kažejo podatki Sursa.

Sorodni članki

Back to top button