Zdravje

Le odgovorna uporaba antibiotikov lahko prepreči odpornost bakterij

Naraščanje odpornosti bakterij proti antibiotikom je vse večji problem, saj zmanjšuje uspeh zdravljenja infekcijskih bolezni in ogroža napredek v zdravstvu. Odgovorna raba antibiotikov je zato nujna, saj bomo le tako ohranili učinkovitost antibiotikov za uporabo prihodnjim generacijam.

Odpornost proti antibiotikom je sposobnost bakterij, da se borijo proti delovanju enega ali več antibiotikov. Nekatere bakterije so naravno odporne na določene antibiotike, nekatere pa lahko postanejo odporne zaradi genetskih sprememb.

V zadnjih letih je bilo razvitih le malo novih antibiotikov, zato je odgovorna uporaba edini način, da se na področju zdravstva ne vrnemo v srednji vek.

Odporne bakterije lahko v najboljšem primeru podaljšajo zdravljenje, v najslabšem pa povzročijo celo smrt. Zato se moramo posluževati zdravljenja z drugačnimi in dražjimi antibiotiki, ki imajo lahko resnejše neželene učinke.

Učinkovitost antibiotikov ključna tudi za razvoj medicine

Nastanek odpornih bakterij in njihovo širjenje pospešuje čezmerna in neustrezna raba antibiotikov. O neustrezni rabi antibiotikov govorimo, kadar jih jemljemo z napačnim namenom ali nepravilno. Antibiotike uporabljamo po nepotrebnem, kadar jih npr. jemljemo za zdravljenje virusnih okužb, proti katerim antibiotiki niso učinkoviti.

Bolnikom moramo zato natančno upoštevati zdravnikova navodila, zdravniki pa predpisovati antibiotike specifično za posamezno okužbo, če je to mogoče.

Bakterije lahko odpornost razvijejo tudi zaradi izpustov odpornih bakterij v okolje ter nekaterih drugih nevarnih snovi. Kemikalije se v okolju znajdejo zaradi neustreznega ravnanja z odpadnimi zdravili, izločkov ljudi in živali, ki so bili zdravljeni s protimikrobnimi zdravili, industrijske odpadne vode in gnojenja kmetijskih površin z živinskimi gnojili.

Slovenija v vrhu EU po nizki porabi antibiotikov

Odpornost proti antibiotikom je čedalje večji problem za javno zdravje tudi v evropskih bolnišnicah. V državah EU je mikrobna odpornost neposredni vzrok za najmanj 25.000 smrtnih primerov letno ter za 1,5 milijarde evrov dodatnih stroškov za zdravstveno varstvo in izgube produktivnosti.

Če se trendi ne spremenijo, bo do leta 2050 število smrti lahko naraslo na 10 milijonov in preseglo skupno letno število smrti zaradi raka in prometnih nesreč.

Odpornost najpogostejših bakterij v Sloveniji je sicer v evropskem povprečju, kažejo podatki Evropske mreže za nadzor odpornosti mikrobov. Po oceni iz 2015 pri nas letno umre 96 bolnikov, 2280 pa jih zboli za okužbo z odpornimi bakterijami. Večina okužb nastane v bolnišnicah ali drugih zdravstvenih ustanovah.

Po podatkih iz leta 2016 je Slovenija med prvimi šestimi državami Evropske unije, ki porabijo najmanj ambulantno predpisanih antibiotikov. Za zdravljenje tako ljudi kot živali je antibiotike pri nas mogoče dobiti le kot zdravilo na recept pri zdravniku ali veterinarju.

 

 STA
 Pixabay

Sorodni članki

Back to top button