Zdravje

Študij in menjava osebnega zdravnika

Študiraš izven kraja stalnega prebivališča? Kaj storiti, če zboliš?

Mnogo študentov v času študija biva izven svojega stalnega bivališča, kar posledično pomeni tudi, da osebnega zdravnika nimajo prav blizu. Kaj torej storiti, da se v primeru, da zboliš, ne boš rabil voziti sem in tja?

Vsak študent mora poskrbeti, da ima urejeno ustrezno zavarovanje. Pri rednih in izrednih študentih zadošča osnovno zdravstveno zavarovanje, študentje brez statusa in tuji študentje pa morajo imeti urejene tudi druge oblike zavarovanja, vključno z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem.

 

Študij izven stalnega prebivališča

Študent, ki študira izven kraja stalnega prebivališča, ima pri opredelitvi ali izbiri osebnega zdravnika dve možnosti.

I.

Za svojega osebnega zdravnika izbere nekoga ki deluje v sklopu Dispanzerja za zdravstveno varstvo študentov Maribor. Opredelitev oziroma izbira osebnega zdravnika v kraju študija študentu omogoča celovito zdravstveno oskrbo v primeru bolezni, poškodbe ipd.

Menjava osebnega zdravnika

Menjavo osebnega zdravnika lahko vsaka zavarovana oseba opravi po preteku enega leta od prejšnje izbire. Osebnega zdravnika lahko zavarovana oseba izjemoma zamenja tudi prej, in sicer v primeru, da je njen osebni zdravnik več kot tri mesece neprekinjeno odsoten zaradi bolezni, porodniškega dopusta, strokovnega izpopolnjevanja ali drugih vzrokov ali v primeru, da je odšel na delo v drug kraj. Po prenehanju navedenih razlogov lahko zavarovanec ponovno izbere prejšnjega osebnega zdravnika. Eden izmed razlogov za menjavo osebnega zdravnika pred pretekom enoletnega roka od prejšnje izbire je tudi dolgotrajnejša ali stalna preselitev v drug kraj.

Postopek menjave osebnega zdravnika/zobozdravnika/ginekologa

Študent se oglasi v novo izbrani ambulanti in izpolni obrazec »Izjava o izbiri osebnega zdravnika«, v katerem mu razloga za menjavo ni treba navesti. Odjavo pri prejšnjem zdravniku in prenos zdravstvenega kartona, skupaj s kritjem materialnih stroškov, opravi zavarovalnica. V tem primeru je v Izjavi treba navesti tudi razlog menjave osebnega zdravnika. Ko študent doštudira, se lahko po istem postopku vrne k splošnemu zdravniku v kraju stalnega prebivališča.

II.

Študent se ne odloči za menjavo osebnega zdravnika. V tem primeru je študent upravičen le do nujne pomoči v primeru nenadne obolelosti ali svežih poškodb, kontrole in nadaljevanje zdravljenja pa mora opraviti pri osebnem zdravniku.

 

Zdravstvene storitve za študente Univerze v Mariboru

Tako redni kot izredni študentje Univerze v Mariboru imajo zagotovljeno preventivno in kurativno zdravstveno varstvo, ki se izvaja v Dispanzerju za zdravstveno varstvo študentov v Mariboru (DZVŠ), Ob parku 5. Prvo pomoč lahko študentje dobijo tudi v katerikoli ambulanti v Mariboru. V sklopu študentskega dispanzerja poleg preventivne in kurativne ambulante delujejo še zobna in ginekološka ambulanta, laboratorij in mentalno-higienska posvetovalnica.

Potrebne telefonske številke in ordinacijske čase lahko preveriš na soum.si.

Ostale lokacije najdeš na: mapsengine.google.com/map.

 

https://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGZveza ŠKIS
https://i0.wp.com/www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPG?w=780splet (vir)

Sorodni članki

Back to top button