Zdravje

Skupaj zmoremo več

Mesec preprečevanja zasvojenosti.

Ob mesecu preprečevanja zasvojenosti na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozarjajo na pomen sodelovanja pri preprečevanju uporabe drog med mladostniki.

V publikaciji »Od prvega poskusa do pogoste uporabe tobaka, alkohola in konoplje med mladostniki v Sloveniji« ugotavljajo, da je uporaba omenjenih psihoaktivnih snovi med mladostniki razširjena, znaten delež mladostnikov pa uporablja več kot eno od teh snovi.

Preventiva na področju uporabe drog je kompleksna problematika, ki zahteva multidisciplinaren pristop in medsektorsko sodelovanje. Novembra, v mesecu preprečevanja zasvojenosti, na NIJZ zato vsako leto organizirajo konferenco z geslom Skupaj zmoremo več. Le skupaj bomo namreč kos vsem izzivom, ki jih današnji čas postavlja pred vse nas, še posebej pa se z njimi soočajo mladi. Vsebina letošnje konference je namenjena prav njim, saj se v mladostništvu lahko razvijejo vedenja, ki bodo vplivala na posameznikovo zdravje, zadovoljstvo in uspešnost v odrasli dobi. Med njimi je tudi uporaba psihoaktivnih snovi, ki se praviloma začne prav v obdobju mladostništva.

Preventiva na področju uporabe drog je kompleksna problematika.

 

Od prvega poskusa do pogoste uporabe tobaka, alkohola in konoplje med mladostniki v Sloveniji

Raziskave v Sloveniji kažejo, da je uporaba tobaka, alkohola in konoplje med mladostniki javnozdravstveni in širši družbeni problem in da se po mnogih kazalnikih uvrščamo nad mednarodno povprečje.

Uporaba ter souporaba psihoaktivnih snovi v mladostništvu sta povezani s številnimi kratkoročnimi in dolgoročnimi neugodnimi zdravstvenimi, socialno-ekonomskimi, psihosocialnimi, kognitivnimi in izobraževalnimi izidi, z višjo verjetnostjo drugih tveganih vedenj, škodljivo rabo psihoaktivnih snovi in zasvojenostjo.

 

Tvegana vedenja se pri mladostnikih pogosto kopičijo

Rezultati kažejo, da znaten delež (15 %) 15-letnikov v Sloveniji pogosto oziroma bolj tvegano uporablja in souporablja tobak, alkohol in konopljo, pri teh mladostnikih ugotavljajo tudi druga zdravju škodljiva vedenja. Vsak deseti (10 %) 15-letnik pogosto/bolj tvegano uporablja vsaj dve od treh omenjenih psihoaktivnih snovi, vsak dvajseti (5 %) pa vse tri.

Pri 15-letnikih, ki pogosto/bolj tvegano (so)uporabljajo tobak, alkohol in konopljo, obstaja večja verjetnost tudi za druga zdravju škodljiva vedenja, npr. zgodnji spolni odnos, vsakodnevno pitje energijskih pijač in neredno zajtrkovanje.

Glede na razsežnost problema sta ključna takojšnje načrtovanje in izvedba ustreznih ukrepov. Krepiti je treba zdrav življenjski slog mladostnikov ter izvajati učinkovite programe preprečevanja uporabe in nadaljevanja uporabe tobaka, alkohola, konoplje in drugih psihoaktivnih snovi.

Več informacij najdeš tukaj.

 

https://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGNIJZ
https://i0.wp.com/www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPG?w=708splet (vir)

Uredništvo DOSTOP.si

Uredništvo portala DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button