Zdravje

Raziskava kaže, da 4 od 5 študentov zaradi študija občuti stres

Po podatkih nedavne raziskave, ki jo je izvedla študentska aplikacija Studo, 82 % slovenskih študentov trenutno čuti stres zaradi študija. To močno vpliva na njihovo duševno zdravje. Vsak drugi študent namreč v Sloveniji ocenjuje svoje duševno zdravje kot ne dobro ali slabo.

Polovica (45 %) študentov v Sloveniji svoje duševno zdravje označuje kot slabo ali zelo slabo. Še posebej zaskrbljujoče: zdravstveno stanje študentk je bistveno slabše od zdravstvenega stanja študentov, tako psihično kot fizično. Duševno zdravje je za študente zelo pomembna tema, saj kar 70 % študentov ocenjuje duševno in telesno zdravje kot enako pomembno. V družbi pa študenti duševno zdravje še vedno obravnavajo kot tabu temo.

Vse to kaže aktualna raziskava Barometer duševnega zdravja, v kateri je bilo anketiranih več kot 800 študentov v Sloveniji. Raziskavo je prvič izvedel Studo, najbolj priljubljena študentska aplikacija v Sloveniji.

Poleg vprašanj o duševnem zdravju in stresu so imeli v letošnjem Barometru duševnega zdravja pomembno vlogo tudi aktualni svetovni dogodki, pravi direktor podjetja Studo Andraž Hajdenkumer: “Po dveh letih, ki ju je zaznamovala pandemija COVID 19, so zdaj teme, kot je inflacija, tiste, ki zadevajo študente in univerze. Leto 2022 v mnogih pogledih ni bilo lahko – to smo opazili tudi v tej raziskavi: zelo veliko študentov je sodelovalo v Barometru duševnega zdravja in delilo svoje izkušnje. Te povratne informacije nas spodbujajo, da še naprej dajemo študentom glas in sodelujemo z odgovornimi osebami, da bi jim pomagali.”

barometer zdravja, duševno zdravje, študenti, studo

Štirje od petih študentov pri študiju doživljajo stres

Izpiti, preobremenjenost z delom pri študiju, finančno stanje študentov in duševne težave so najpogostejši dejavniki stresa za slovenske študente v letu 2022. Več kot 82 % študentov trenutno občuti stres pri študiju.

Poleg stresa pri študiju na duševno zdravje študentov še vedno močno vpliva tudi pandemija COVID-19: 43 % jih meni, da pandemija vpliva na njihovo duševno zdravje. Aktualni svetovni dogodki, kot sta inflacija ali kriza v Ukrajini, vplivajo na duševno zdravje tretjine (33 %) študentov.

Duševno zdravje: pomembna, a tabu tema

Za 54 % anketiranih študentov je duševno zdravje družbena tabu tema. Moški študenti veliko pogosteje trdijo, da imajo občutek, da je duševno zdravje družbeni tabu. Kljub temu se velika večina (71 %) strinja, da sta telesno in duševno zdravje enako pomembna.

Slovenski dijaki za svoje duševno zdravje trenutno namenijo največ eno uro na teden – na primer v obliki razmišljnja, meditacije ali psihološkega svetovanja. Za telesno zdravje (šport, prehrana itd.) in socialno zdravje (npr. druženje s prijatelji) pa imajo po drugi strani bistveno več časa (v povprečju 2-5 ur na teden).

Duševni izzivi: v primeru duševnih težav večkrat izberejo samopomoč v primerjavi s strokovno podporo

Tri četrtine (76 %) študentov bi si ob soočanju z duševnimi izzivi poiskalo strokovno pomoč. Ponovno je opazna razlika med spoloma: študentke bi pogosteje poiskale pomoč kot študenti.

Trenutno se študenti z duševnimi izzivi spoprijemajo s samostojno raziskavo (45 %) ali samopomočjo (34 %). Več kot tretjina (37 %) anketirancev ni uporabila nobene storitve. Če stroški ne bi bili dejavnik, bi bilo drugače: v tem primeru bi študenti raje uporabili psihološko študentsko svetovanje, psihološko terapijo v živo ali psihološko svetovanje preko spleta.

“V Sloveniji velik problem še vedno predstavlja neurejenost psihoterapevtskega področja, zaradi česar so mladi zmedeni, na koga se sploh lahko obrnejo, v kolikor imajo težave”, pravi Urška Filipič, predsednica Društva študentov psihologije Slovenije. “Prav tako je zasebni sektor za mlade pogosto finančno nedostopen, zato je ureditev močne javne mreže izobraženih psihoterapevtov in kliničnih psihologov nujna. Nadalje je potrebno mlade še naprej spodbujati k preventivnim dejavnostim, ki krepijo duševno zdravje in v javnosti zmanjšati stigmo o duševnih težavah.”

barometer zdravja, duševno zdravje, študenti, studo

Kaj je Barometer duševnega zdravja?

Barometer duševnega zdravja zasleduje cilj dolgotrajne študije, ki raziskuje razvoj duševnega zdravja študentov. Študija je bila v Sloveniji prvič izvedena leta 2022. V obdobju izvajanja raziskave (od 18. do 23. novembra 2022) je v njej sodelovalo 836 študentov. Raziskavo vsako leto izvaja organizacija Studo – poleg Slovenije tudi v Avstriji in Nemčiji.

Studo je podjetje s sedežem v Gradcu, Kölnu in Mariboru, ki se ukvarja z digitalnimi rešitvami za študente in univerze. Studo od leta 2016 ponuja aplikacijo za organizacijo za študente, ki jo trenutno uporablja 350.000 aktivnih uporabnikov. Poleg študentov so med uporabniki vedno pogosteje tudi zaposleni na univerzi. Studo sodelje že iz 40 partnerji iz univerz iz Avstrije, Nemčije in Slovenije. Aplikacija organizira tečaje, urnike in elektronsko pošto ter ponuja platformo za študente na ustreznih univerzah z integriranim klepetom in informacijskim nizom novic.

Studo / IZ
Studo, arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button