OkoljeZdravje

Med prazniki ne pozabimo na zdravje in zdravo življenjsko okolje

Onesnaževanje zraka, ki pretežno izvira iz industrije, prometa, proizvodnje energije in kmetijstva ter pretiran hrup škodujeta našemu zdravju in okolju. Prav tako so vse glasnejša opozorila o tem, kako škodljiva je pirotehnika tako za okolje kot za ljudi in seveda živali.

V mestnih, kamor se v teh dneh na ogled praznično okrašenih središč zgrinjajo množice, je zrak zelo onesnažen. Tako zelo, da je Agencija RS za okolje in prostor že v preteklem tednu izdala opozorilo, saj je vrednost nevarnih prašnih delcev PM10 presegla dovoljene meje.

Visoke ravni delcev PM10 so posledica povečanih izpustov in izrazitega temperaturnega obrata, ki onesnažen zrak zadržuje v nižinah. Pojavljajo se predvsem v zimskem času, ko se cestnemu prometu, ki je poglavitni vir onesnaženosti zraka, in industrijskim virom priključijo še kurišča in brezvetrje. Zdravniki zato odsvetujejo zadrževanje na prostem, znanstveniki pa vedno znova opozarjajo na škodljive posledice delcev PM na zdravje ljudi.

Delci PM

Delce PN najdemo v različnih velikosti, vse od saj, ki jih vidimo s prostim očesom, do najmanjših ultrafinih nanodelcev. Od velikosti delcev je odvisno, kako globoko v dihala prodrejo in kakšne posledice povzročajo. Manjši kot so, dlje v telo prodrejo in bolj so škodljivi. Z vdihavanjem pridejo v naša dihala in povzročajo draženje, poškodbe tkiva in vnetje. Najmanjši delci iz pljuč vstopajo v kri in se s krvjo odplavijo v različne organe: v srce, jetra, ledvice, možgane…itd. ter tudi tam povzročajo vnetja in različne škodljive učinke.

Seznam škodljivih vplivov na naše zdravje je dolg: povzročajo vnetja dihalnih poti, pospešujejo nastanek astme. Pri dolgotrajnem delovanju povzročajo spremembe v krvi in na ožilju, kar povzroči pospešen proces ateroskleroze ter povečano nevarnost za nastanek krvnih strdkov in infarkta. Delce povezujejo tudi z nekaterimi nevrološkimi boleznimi ter s sladkorno boleznijo. Delci so tudi rakotvorni. Onesnažen zrak, ki je posledica gorenja fosilnih goriv (nafta, premog, les, naftni derivati), namreč sodi v skupino snovi, ki dokazano povzročajo raka pri človeku.

onesnaževanje
Tudi iskrice, ki jih velikokrat uporabljajo tudi otroci, povzročajo veliko nepotrebno onesnaženost ozračja s trdnimi delci ter predstavljajo tveganje za zdravje.

Priporočila NIJZ

V času prometnih konic se odsvetuje zadrževanje na prostem. Svetujejo, naj se odpravimo na sprehod, ko koncentracije onesnaževal v zraku padejo, prav tako naj šele takrat zračimo stanovanja. Fizično aktivnim pa priporočajo, naj se na prostem zadržujejo le na krajih, kjer ni visokih koncentracij oziroma ko te padejo.

Pirotehnika in vpliv na zdravje

Znano je, da se za doseganje različnih učinkov in barv pri izdelavi pirotehničnih izdelkov uporabljajo številne kemikalije. Te običajno vsebujejo fosfor, kalij, kalcij, svinec, magnezij, aluminij, silicij, železo, baker, barij, natrij in molibden.

Dosedanje meritve, ki so jih opravljali v slovenskih laboratorijih, kažejo, da niti iskrice, ki jih pogosto uporabljajo otroci, še zdaleč niso nedolžna zabava. Prisotnost delcev v zraku, ki je po ognjemetu občutno višja, ogroža zdravje ljudi, predvsem otrok, ki jih tako radi pripeljemo na ogled ognjemetov.

Pri eksploziji se v ozračje sprostijo vse snovi, ki so del pirotehniškega izdelka, in tudi reakcijski produkti v obliki plinov in zelo majhnih trdnih delcev, ki nastanejo pri reakciji s kisikom oz. pri reakciji med posameznimi deli eksploziva. Ognjemeti, petarde in iskrice povzročajo veliko in negospodarno onesnaženost ozračja s trdnimi delci ter predstavljajo tveganje za zdravje.

V času trajanja ognjemeta je izpostavljenost tem delcem lahko tudi do 10-krat večja kot običajno, so izračunali na NIJZ.

zrak
V mestnih je zrak predvsem v zimskim mesecih zelo onesnažen.

Onesnažen zrak v EU ogroža življenja

Evropska unija si ves čas prizadeva, da bi se lahko število prezgodnjih smrti zaradi onesnaženosti zraka do leta 2030 v primerjavi z letom 2005 zmanjšalo za približno 55 %, če bi države članice izvedle vse ukrepe, dogovorjene in napovedane v okviru veljavne zakonodaje EU o onesnaževanju zraka (in omejevanju podnebnih sprememb).

Veliko lahko k temu pripomoremo tudi sami, zato pred uporabo petard, iskric, ognjemetov poleg varnosti pomislite tudi na zdravje in okolje.

 Zavod PIP, EUROPE DIRECT Podravje
 Pixabay

Sorodni članki

Back to top button